เรื่องเล่าออนไลน์ ความรู้ทั่วไป เรื่องน่าอ่าน เรื่องเล่าออนไลน์

31Mar/17Off

เพราะพวกเราชอบเล่น บาคาร่าออนไลน์

ฟุตบอลออนไลน์เป็นการเสี่ยงโชคที่มีไว้บริการทางอินเตอร์เน็ตพวกเด็กวัยรุ่นต่างให้ความเอาใจใส่กันมาก แต่ก็เป็นการเสี่ยงโชคที่อันตรายเพราะผู้เยาว์ที่ยังหารายได้เองไม่ไหว ถ้าหลงย่างเข้าไปติดบ่วงของฟุตบอลออนไลน์ ก็ทำเอาเขาทั้งหลายเสี่ยงกับการไม่มีอนาคต เพราะเด็กที่ติดฟุตบอลออนไลน์ จะไม่ยินยอมไปเรียนตำราลุ่มหลงอยู่กับการลุ้นบอลออนไลน์ ถ้าวันใดเราพนันได้เงิน

เขาก็จะเมามัวไม่ยอมทำอะไร เพราะเขาจะเห็นว่าแทงฟุตบอลออนไลน์ง่ายๆ เดี๋ยวก็ได้เงินมามากหลายการที่มหาชนพวกนี้ ให้จุดสำคัญกับฟุตบอลออนไลน์ เป็นเหตุให้เขาทั้งหลายไม่มีภายภาคหน้า บาคาร่าออนไลน์ เพราะเขาอาจจะเอาเวลาไปทำใจจดจ่อกับ การแทงฟุตบอลโดยไม่ นึกถึงภาคหน้าของตนเอง จนกลายเป็นคนติดการพนัน จนกลับกลายหนี้ถอนตัวเองไม่ได้ สุดท้ายนี้ก็ต้องพ่อ แม่ ที่คอยแก้ไขปัญหาบางคนหาทางแก้ให้กับตนเองมิได้ ก็ไปรับจ้างขายยาบ้า เพื่อหาเงินมาชำระหนี้พนัน คนที่เป็นหนี้เป็นสินการเสี่ยงโชคเขาก็ต้องทำทุกหนทางที่ให้ได้เงินมาใช้หนี้ใช้สิน จึงเป็นปัญหาสังคม ขนานใหญ่ อยู่ในทุกวันนี้ แต่คนเราก้ไม่เคยที่หวั่นกลัว ยังอยากที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องข้องกับมัน การเสี่ยงโชคจึงทรงอิทธิพลเหนือชีวิตมนุษย์เรา เพราะมนุษย์เราไปให้ความสลักสำคัญกับมันเป็นอันมาก ที่ในบั้นปลายเราก็กลายทาสของการเสี่ยงโชค การที่พ่อแม่ปล่อยให้เลือดเนื้อเชื้อไขมีเวลาว่างมากจนเกินไป

ก็จะทำให้ลูกเสี่ยงกับการติดเกมติดบอลออนไลน์ ฟุตบอลออนไลน์จึงเป็นการเดิมพันที่รุนแรงมากสำหรับผู้เยาว์ พ่อแม่ควรหากิจกรรมยามว่างให้ลูกทำตามกาลเทศะ เพื่อบ่ายเบี่ยงจากปัญหาสังคมกลุ่มนี้ การให้จุดสำคัญกับ ลูกหลานโดยการให้ความหมายกับ ลูกหลานโดยการสนใจให้มากที่สุด เพื่อเชื้อสายของเราจะได้ไม่เข้าไปคลุกคลีกับการเสี่ยงโชคการที่เราให้เวลากับสายเลือดของเราจะทำให้เราไม่ต้องระแวงกับเลือดเนื้อเชื้อไขของเรา

20Mar/17Off

กิจกรรมทางด้านกีฬา

ประเภทของกิจกรรมกีฬา แบ่งออกเป็น 6 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้

  1. เกม คือ กิจกรรมที่มีความหลากหลายในรูปแบบต่างๆ เช่นเกมเบ็ดเตล็ด เกมที่นำไปสู่กีฬาใหญ่ เกมประกวด เกมสร้างสรรค์ เกมกลุ่มสัมพันธ์ เกมส่งเสริมคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม และการละเล่นพื้นบ้าน เช่น ชักเย่อ วิ่งเปี้ยว ลิงจับหลัก อีกาฟักไข่ และมอญซ่อนผ้า

 

  1. กีฬาประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ เช่น ยิงธนู กรีฑา ว่ายน้ำ แบดมินตัน ปิงปอง เทนนิส และแข่งเรือ
  2. กีฬาประเภททีม ปัจจุบันได้รับความนิยมสูง เนื่องจากกีฬาประเภททีม จะช่วยส่งเสริมคุณค่าทางสังคม ความสามัคคี มนุษยสัมพันธ์ การรวมกลุ่มเป็นสมาชิกของกลุ่ม การแสดงออกในความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ กีฬาประเภททีม ได้แก่ ฟุตบอล บาสเกตบอล ตะกร้อ ฮอกกี้ วอลเลย์บอล และแชร์บอล
  3. กีฬาสำหรับสตรีและเด็ก เป็นการจัดการกีฬา เพื่อส่งเสริมให้สตรีมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬามากขึ้น เช่น ห่วงยาง แชร์บอล ว่ายน้ำ วอลเลย์บอล และยิมนาสติก

   ส่วนในเด็กนั้น ปัจจุบันองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมกีฬา ได้มีการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วนในการเล่นและแข่งขันกีฬา ตามความเหมาะสมกับสภาพร่างกาย เช่น ฟุตบอล ว่ายน้ำ กรีฑา (ระยะสั้น) ยิมนาสติก และวอลเลย์บอล

  4. กีฬานันทนาการ หมายถึง กีฬามวลชน (Mass Sport) หรือกีฬาที่นิยมเล่นกันทั้งชาย หญิง เด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ และกีฬาในกลุ่มคนพิเศษ เช่น คนพิการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมเล่นกีฬาในช่วงเวลาว่าง เป็นการส่งเสริมคุณค่าการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมิได้มุ่งผลสัมฤทธิ์จากการแข่งขัน เช่น เดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ กีฬาระหว่างเมือง แรลลี่ทัวร์ การทดสอบ สมรรถภาพทางกาย ดำน้ำ และปีนเขา

 

 1. กีฬาเพื่อการแข่งขัน หมายถึง กีฬาที่เป็นเรื่องทักษะทางการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในการแข่งขัน มีการฝึกซ้อมกันอย่างต่อเนื่อง โดยหวังผลประโยชน์จากการแข่งขัน ฉะนั้นในส่วนของผู้เล่นจะไม่ถือว่าเป็นกิจกรรมนันทนาการ แต่ในส่วนของผู้ชมนั้นถือว่าใช่ เพราเป็นการให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน พักผ่อนหย่อนใจ เสริมสร้างประสบการณ์ พัฒนาการทางด้านอารมณ์และมีส่วนร่วมได้อีกด้วย เช่น ฟุตบอล เซปักตะกร้อ มวยสากล เทนนิส และบาสเกตบอล

คุณค่าของกิจกรรมกีฬา

 1. พัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา
 2. สร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะและต่างคณะ
 3. ส่งเสริมการมีมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลอื่นได้ดี
 4. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนร่วม
 5. พัฒนาบุคลิกภาพ
 6. มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อบุคคลอื่น และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา
 7. เสริมสร้างการทำงานร่วมกันเป็นทีม

เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ได้หลายอย่าง โดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานเป็นทีม ซึ่งมักจะเป็นปัญหาและอุปสรรคในการทำงานร่วมกันสำหรับสังคมไทยในปัจจุบัน ดังนั้นกิจกรรมประเภทนี้ จึงเหมาะกับการนำไปใช้ในชุมชน หรือในหน่วยงานที่มีจำนวนบุคลากรมากๆ เช่น กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานภาคเอกชน และในสถานศึกษาทุกระดับ เป็นต้น โดยมีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ให้เลือกจัดได้ตามความเหมาะสม และโอกาส

15Mar/17Off

6 เทคนิคการแต่งกายอย่างไรให้ดูสูงเพรียว

เทคนิคการแต่งกายอย่างไรให้ดูสูงเพรียว

                 ร้อยทั้งร้อยคงไม่มีสาวน้อยคนใดที่ไม่อยากดูสวยล้ำ ทว่าน่าเสียดายที่ไม่มีแฟชั่นใดสามารถเข้ากับความสูงและรูปร่างได้ทุกประเภท อย่างไรก็ตามเมื่อผู้หญิงคนหนึ่งสวมเสื้อผ้าแฟชั่นได้อย่างลงตัวราวกับว่าถูกตัดเย็บมาเพื่อเธอ แต่ผู้หญิงคนอื่นๆกลับพบว่าตัวเอง “เตี้ย” เหลือเกินทั้งที่สวมใส่เสื้อผ้าชุดเดียวกัน ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเหล่านั้น เราจึงนำ 6 วิธีง่ายๆที่จะทำให้คุณดูสูงและเพรียวขึ้น

เลือกรองเท้ากับเครื่องประดับ “ให้เหมาะสม”

เลือกรองเท้ากับเครื่องประดับให้ดูสูงเพรียว

วิธีที่ง่ายที่สุดในการทำให้ดูสูงขึ้นคือการสวมรองเท้าส้นสูง ขณะที่สีของรองเท้าก็มีส่วนสำคัญ รองเท้าสีกลางๆจะทำให้ขาของคุณดูยาวขึ้นแต่รองเท้าสีดำโดยเฉพาะถ้ามีลูกไม้จะทำให้ขาของคุณดูสั้นลงแทน นอกจากนี้คุณไม่ควรสวมเครื่องประดับที่ “ตัดขวาง” ในแนวนอน เช่น ผ้าผูกคอ ซึ่งจะทำให้คอของคุณดูหนาขึ้นและรูปร่างโดยรวมดูตันเล็กน้อย

ระวังเสื้อพิมพ์ลายทาง

ใส่เสื้อพิมพ์ลายทางให้ดูสูงเพรียว

            จากตัวอย่างคุณจะเห็นว่าคุณไม่ควรสวมเสื้อผ้าพิมพ์ลายทางที่กำลังมาแรงในขณะนี้หากขาดการพิจารณาอย่างรอบคอบ เนื่องจากลายทางจะเพิ่มความหนาและยิ่งสวมใส่ควบคู่กับกระโปรงสั้นถึงเข่าก็จะยิ่งทำให้ตัวคุณสั้นลงไปอีก ในทางกลับกันคุณควรใส่เสื้อพิมพ์ลายทางกับกระโปรงกึ่งสั้นกึ่งยาว เพราะจะช่วยยืดรูปร่างของคุณให้ “ยาว” ขึ้น

เลือกกางเกงยีนส์กับกระเป๋าให้เข้ากับส่วนสูงของคุณ

เทคนิคการแต่งกายอย่างไรให้ดูสูงเพรียว

           หากคุณมีรูปร่างไม่ค่อยสูงและสวมกางเกงยีนส์ขาสั้น รู้ไหมว่ามันจะยิ่งทำให้คุณดูเตี้ยลง ลองเปลี่ยนมาสวมกางเกงยีนส์กับรองเท้าส้นสูงและเสื้อทรงครอป นอกจากนี้กางเกงยีนส์เอวสูงอาจจะทำให้คุณดูสูงขึ้นด้วย ส่วนกางเกงพิมพ์ลายตามยาวก็จะทำให้ขาของคุณดูยาวขึ้นเช่นกัน คุณควรใส่ใจกับขนาดของกระเป๋าด้วย ทางเลือกที่ดีสำหรับสาวๆร่างเล็กคือกระเป๋าใบเล็กที่มีความกว้างไม่เกินสิบนิ้ว ขณะที่กระเป๋าสะพายทรงช็อปเปอร์จะทำให้ภาพลักษณ์ของคุณดูหนักกว่าเดิม

กางเกงขาบาน

ใส่กางเกงขาบานให้ดูสูงเพรียว

             กางเกงขาบานจะช่วยปิดบังรองเท้าส้นสูงหรือรองเท้าส้นตึกได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญมันจะทำให้ขาของคุณดูยาวขึ้นและทำให้รูปร่างของคุณดูสูงขึ้นด้วย ทางที่ดีควรเลือกโทนสีเดียวและเรียบๆ นอกจากนี้การสวมเสื้อสั้นกับกางเกงเอวสูงจะดูทันสมัยมากในหลายๆโอกาส รวมถึงทำให้ขาของคุณดูยาวขึ้น หรืออีกวิธีหนึ่งคือคุณควรคาดเข็มขัดหรือสอดเสื้อเข้าไปในกางเกง

อย่ามองข้ามกระโปรงทรงดินสอ

ใส่กระโปรงทรงดินสอให้ดูสูงเพรียว

            กระโปรงทรงดินสอจะทำให้รูปร่างของคุณดูสูงและเพรียวบาง แต่ถ้าคุณไม่มีเสื้อเอวลอยก็สามารถใช้เสื้อเชิ้ตสีขาวแทนได้ คุณควรสอดเสื้อเข้าไปในกระโปรงเพราะจะทำให้รูปร่างของคุณดูเพรียวบางขึ้นอย่างชัดเจน

สวมเสื้อเชิ้ตยาวอย่างถูกวิธี

สวมเสื้อเชิ้ตยาวให้ดูสูงเพรียว

             เสื้อเชิ้ตยาวสามารถเข้าได้กับรูปร่างเกือบทุกประเภท อย่างไรก็ตามสาวรูปร่างเล็กอาจรู้สึกกระอักกระอ่วนใจเมื่อต้องใส่เนื่องจากดูเหมือนว่าจะเหมาะกับผู้ที่มีรูปร่างสูงมากกว่า แถมมันอาจทำให้รอบเอวของคุณดูหนาขึ้นด้วย แต่คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้ไม่ยากเพียงคาดเข็มขัดและพับแขนเสื้อขึ้นไป ความยาวแขนเสื้อที่เหมาะกับสาวรูปร่างเล็กคือ ¾ และที่สำคัญควรเลือกแบบโทนสีเดียว

4Mar/17Off

ศรัทธาแทงบอลออนไลน์

ความศรัทธา เป็นอีกสิ่งหนึ่ง ที่แม้มนุษย์ใครกันแน่ มีนั้น ย่อมเป็นเกิดผลดีเนื่องจากเคยมีผลของการวิจัย ออกมาว่า สุขภาพอนามัยจะดีได้ ก็เริ่มจากสุขภาพที่เกี่ยวข้องทางจิตบางคราว ในอาชีพการเดินแบบ นางแบบ ถ่ายแบบ ดารา ก็จะต้องใช้แรงศรัทธาเข้าช่วยด้วยเหมือนกัน เพราะว่าการจะแสดง หรือ สื่อให้กับผู้รับดู ได้สัมผัส หรือได้เห็น ด้วยนามธรรม แล้วจึงจำมากมายก่ายกอง แทงบอลออนไลน์ ที่จะต้องกำหนดจิตใจ ด้านในจำต้องมีแนวคิดอย่างแรงกล้า ว่าเราเป็นอย่างไร แล้วจะสื่อออกไปอย่างไร ด้วยพลังที่เลื่อมใสนี้แหละ ที่ทำให้เรื่องเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ มานักต่อนักแล้ว บางบุคคลเนี่ย เขาไม่เชื่อ แล้วก็ต้องการจะบอกกลับด้วยถ้อยคำฟังง่ายๆว่า แล้วตัวคุณนั้นเคยศรัทธากับอะไรอย่างเป็นจริงเป็นจังไหมล่ะ ความเชื่อถือมันก็มีสองคมเหมือนกันนะ เนื่องจากมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีมากถ้าเกิดใช้ในทางที่ดี แต่ถ้าเกิดไปเลื่อมใสกับเรื่องที่ไม่ดี ไปเชื่ออย่างงี่เง่า กับเรื่องคดโกง เรื่องปาหี่แล้วละก็ ชีวิตคุณก็จะเช็ดกวางในทางที่มิชอบ ในทางที่ไม่สมควรตรากตรำกันไปยันลูกจนถึงหลาน พาให้เพื่อนเกลอสหายปวดศรีษะคู่ชีวิตปวดใจกันไปเลยทีเดียว คนบางบุคคลเนี่ยเชื่อกันนักเชื่อกันหนา กับสิ่งของที่ธรรมชาติก่อสร้างมาบกพร่องนิดๆหน่อยๆจะมีผลให้ชีวิตกำเนิดสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นได้กับชีวิต ไม่ทำมาหากินเล่นแต่ว่าสลากกินแบ่งไปวันๆไหว้สิ่งนั้นสิ่งนี้เชื่อฟังอย่าแรงกล้ามีศรัทธากับมันว่า จะมีผลให้รวยขึ้น จะทำให้ชีวิตดีขึ้น บางบุคคลก็เข้าแต่บ่อน บ่อนคาสิโน หวังว่าเล่นแล้วจะรวย การเล่นเดิมพันนั้นน่ะไม่ทำให้คนไหนกันร่ำรวยได้จริงๆจังๆหรอก มีแต่ว่าจะเป็นหนี้หัวโตน่ะสิ นี่แหละหนา ดันเอาความเชื่อถือไปวางไว้ไม่ถูกที่ผิดทาง เชื่อว่าแค่ไหว้แล้วจะมั่งมี ชีวิตก็เลยมาอยู่กับวังวนโคจรอย่างงี้