เรื่องเล่าออนไลน์ ความรู้ทั่วไป เรื่องน่าอ่าน เรื่องเล่าออนไลน์

31Mar/17Off

เพราะพวกเราชอบเล่น บาคาร่าออนไลน์

ฟุตบอลออนไลน์เป็นการเสี่ยงโชคที่มีไว้บริการทางอินเตอร์เน็ตพวกเด็กวัยรุ่นต่างให้ความเอาใจใส่กันมาก แต่ก็เป็นการเสี่ยงโชคที่อันตรายเพราะผู้เยาว์ที่ยังหารายได้เองไม่ไหว ถ้าหลงย่างเข้าไปติดบ่วงของฟุตบอลออนไลน์ ก็ทำเอาเขาทั้งหลายเสี่ยงกับการไม่มีอนาคต เพราะเด็กที่ติดฟุตบอลออนไลน์ จะไม่ยินยอมไปเรียนตำราลุ่มหลงอยู่กับการลุ้นบอลออนไลน์ ถ้าวันใดเราพนันได้เงิน

เขาก็จะเมามัวไม่ยอมทำอะไร เพราะเขาจะเห็นว่าแทงฟุตบอลออนไลน์ง่ายๆ เดี๋ยวก็ได้เงินมามากหลายการที่มหาชนพวกนี้ ให้จุดสำคัญกับฟุตบอลออนไลน์ เป็นเหตุให้เขาทั้งหลายไม่มีภายภาคหน้า บาคาร่าออนไลน์ เพราะเขาอาจจะเอาเวลาไปทำใจจดจ่อกับ การแทงฟุตบอลโดยไม่ นึกถึงภาคหน้าของตนเอง จนกลายเป็นคนติดการพนัน จนกลับกลายหนี้ถอนตัวเองไม่ได้ สุดท้ายนี้ก็ต้องพ่อ แม่ ที่คอยแก้ไขปัญหาบางคนหาทางแก้ให้กับตนเองมิได้ ก็ไปรับจ้างขายยาบ้า เพื่อหาเงินมาชำระหนี้พนัน คนที่เป็นหนี้เป็นสินการเสี่ยงโชคเขาก็ต้องทำทุกหนทางที่ให้ได้เงินมาใช้หนี้ใช้สิน จึงเป็นปัญหาสังคม ขนานใหญ่ อยู่ในทุกวันนี้ แต่คนเราก้ไม่เคยที่หวั่นกลัว ยังอยากที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องข้องกับมัน การเสี่ยงโชคจึงทรงอิทธิพลเหนือชีวิตมนุษย์เรา เพราะมนุษย์เราไปให้ความสลักสำคัญกับมันเป็นอันมาก ที่ในบั้นปลายเราก็กลายทาสของการเสี่ยงโชค การที่พ่อแม่ปล่อยให้เลือดเนื้อเชื้อไขมีเวลาว่างมากจนเกินไป

ก็จะทำให้ลูกเสี่ยงกับการติดเกมติดบอลออนไลน์ ฟุตบอลออนไลน์จึงเป็นการเดิมพันที่รุนแรงมากสำหรับผู้เยาว์ พ่อแม่ควรหากิจกรรมยามว่างให้ลูกทำตามกาลเทศะ เพื่อบ่ายเบี่ยงจากปัญหาสังคมกลุ่มนี้ การให้จุดสำคัญกับ ลูกหลานโดยการให้ความหมายกับ ลูกหลานโดยการสนใจให้มากที่สุด เพื่อเชื้อสายของเราจะได้ไม่เข้าไปคลุกคลีกับการเสี่ยงโชคการที่เราให้เวลากับสายเลือดของเราจะทำให้เราไม่ต้องระแวงกับเลือดเนื้อเชื้อไขของเรา

20Mar/17Off

กิจกรรมทางด้านกีฬา

ประเภทของกิจกรรมกีฬา แบ่งออกเป็น 6 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้

  1. เกม คือ กิจกรรมที่มีความหลากหลายในรูปแบบต่างๆ เช่นเกมเบ็ดเตล็ด เกมที่นำไปสู่กีฬาใหญ่ เกมประกวด เกมสร้างสรรค์ เกมกลุ่มสัมพันธ์ เกมส่งเสริมคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม และการละเล่นพื้นบ้าน เช่น ชักเย่อ วิ่งเปี้ยว ลิงจับหลัก อีกาฟักไข่ และมอญซ่อนผ้า

 

  1. กีฬาประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ เช่น ยิงธนู กรีฑา ว่ายน้ำ แบดมินตัน ปิงปอง เทนนิส และแข่งเรือ
  2. กีฬาประเภททีม ปัจจุบันได้รับความนิยมสูง เนื่องจากกีฬาประเภททีม จะช่วยส่งเสริมคุณค่าทางสังคม ความสามัคคี มนุษยสัมพันธ์ การรวมกลุ่มเป็นสมาชิกของกลุ่ม การแสดงออกในความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ กีฬาประเภททีม ได้แก่ ฟุตบอล บาสเกตบอล ตะกร้อ ฮอกกี้ วอลเลย์บอล และแชร์บอล
  3. กีฬาสำหรับสตรีและเด็ก เป็นการจัดการกีฬา เพื่อส่งเสริมให้สตรีมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬามากขึ้น เช่น ห่วงยาง แชร์บอล ว่ายน้ำ วอลเลย์บอล และยิมนาสติก

   ส่วนในเด็กนั้น ปัจจุบันองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมกีฬา ได้มีการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วนในการเล่นและแข่งขันกีฬา ตามความเหมาะสมกับสภาพร่างกาย เช่น ฟุตบอล ว่ายน้ำ กรีฑา (ระยะสั้น) ยิมนาสติก และวอลเลย์บอล

  4. กีฬานันทนาการ หมายถึง กีฬามวลชน (Mass Sport) หรือกีฬาที่นิยมเล่นกันทั้งชาย หญิง เด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ และกีฬาในกลุ่มคนพิเศษ เช่น คนพิการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมเล่นกีฬาในช่วงเวลาว่าง เป็นการส่งเสริมคุณค่าการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมิได้มุ่งผลสัมฤทธิ์จากการแข่งขัน เช่น เดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ กีฬาระหว่างเมือง แรลลี่ทัวร์ การทดสอบ สมรรถภาพทางกาย ดำน้ำ และปีนเขา

 

 1. กีฬาเพื่อการแข่งขัน หมายถึง กีฬาที่เป็นเรื่องทักษะทางการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในการแข่งขัน มีการฝึกซ้อมกันอย่างต่อเนื่อง โดยหวังผลประโยชน์จากการแข่งขัน ฉะนั้นในส่วนของผู้เล่นจะไม่ถือว่าเป็นกิจกรรมนันทนาการ แต่ในส่วนของผู้ชมนั้นถือว่าใช่ เพราเป็นการให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน พักผ่อนหย่อนใจ เสริมสร้างประสบการณ์ พัฒนาการทางด้านอารมณ์และมีส่วนร่วมได้อีกด้วย เช่น ฟุตบอล เซปักตะกร้อ มวยสากล เทนนิส และบาสเกตบอล

คุณค่าของกิจกรรมกีฬา

 1. พัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา
 2. สร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะและต่างคณะ
 3. ส่งเสริมการมีมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลอื่นได้ดี
 4. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนร่วม
 5. พัฒนาบุคลิกภาพ
 6. มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อบุคคลอื่น และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา
 7. เสริมสร้างการทำงานร่วมกันเป็นทีม

เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ได้หลายอย่าง โดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานเป็นทีม ซึ่งมักจะเป็นปัญหาและอุปสรรคในการทำงานร่วมกันสำหรับสังคมไทยในปัจจุบัน ดังนั้นกิจกรรมประเภทนี้ จึงเหมาะกับการนำไปใช้ในชุมชน หรือในหน่วยงานที่มีจำนวนบุคลากรมากๆ เช่น กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานภาคเอกชน และในสถานศึกษาทุกระดับ เป็นต้น โดยมีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ให้เลือกจัดได้ตามความเหมาะสม และโอกาส

15Mar/17Off

6 เทคนิคการแต่งกายอย่างไรให้ดูสูงเพรียว

เทคนิคการแต่งกายอย่างไรให้ดูสูงเพรียว

                 ร้อยทั้งร้อยคงไม่มีสาวน้อยคนใดที่ไม่อยากดูสวยล้ำ ทว่าน่าเสียดายที่ไม่มีแฟชั่นใดสามารถเข้ากับความสูงและรูปร่างได้ทุกประเภท อย่างไรก็ตามเมื่อผู้หญิงคนหนึ่งสวมเสื้อผ้าแฟชั่นได้อย่างลงตัวราวกับว่าถูกตัดเย็บมาเพื่อเธอ แต่ผู้หญิงคนอื่นๆกลับพบว่าตัวเอง “เตี้ย” เหลือเกินทั้งที่สวมใส่เสื้อผ้าชุดเดียวกัน ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเหล่านั้น เราจึงนำ 6 วิธีง่ายๆที่จะทำให้คุณดูสูงและเพรียวขึ้น

เลือกรองเท้ากับเครื่องประดับ “ให้เหมาะสม”

เลือกรองเท้ากับเครื่องประดับให้ดูสูงเพรียว

วิธีที่ง่ายที่สุดในการทำให้ดูสูงขึ้นคือการสวมรองเท้าส้นสูง ขณะที่สีของรองเท้าก็มีส่วนสำคัญ รองเท้าสีกลางๆจะทำให้ขาของคุณดูยาวขึ้นแต่รองเท้าสีดำโดยเฉพาะถ้ามีลูกไม้จะทำให้ขาของคุณดูสั้นลงแทน นอกจากนี้คุณไม่ควรสวมเครื่องประดับที่ “ตัดขวาง” ในแนวนอน เช่น ผ้าผูกคอ ซึ่งจะทำให้คอของคุณดูหนาขึ้นและรูปร่างโดยรวมดูตันเล็กน้อย

ระวังเสื้อพิมพ์ลายทาง

ใส่เสื้อพิมพ์ลายทางให้ดูสูงเพรียว

            จากตัวอย่างคุณจะเห็นว่าคุณไม่ควรสวมเสื้อผ้าพิมพ์ลายทางที่กำลังมาแรงในขณะนี้หากขาดการพิจารณาอย่างรอบคอบ เนื่องจากลายทางจะเพิ่มความหนาและยิ่งสวมใส่ควบคู่กับกระโปรงสั้นถึงเข่าก็จะยิ่งทำให้ตัวคุณสั้นลงไปอีก ในทางกลับกันคุณควรใส่เสื้อพิมพ์ลายทางกับกระโปรงกึ่งสั้นกึ่งยาว เพราะจะช่วยยืดรูปร่างของคุณให้ “ยาว” ขึ้น

เลือกกางเกงยีนส์กับกระเป๋าให้เข้ากับส่วนสูงของคุณ

เทคนิคการแต่งกายอย่างไรให้ดูสูงเพรียว

           หากคุณมีรูปร่างไม่ค่อยสูงและสวมกางเกงยีนส์ขาสั้น รู้ไหมว่ามันจะยิ่งทำให้คุณดูเตี้ยลง ลองเปลี่ยนมาสวมกางเกงยีนส์กับรองเท้าส้นสูงและเสื้อทรงครอป นอกจากนี้กางเกงยีนส์เอวสูงอาจจะทำให้คุณดูสูงขึ้นด้วย ส่วนกางเกงพิมพ์ลายตามยาวก็จะทำให้ขาของคุณดูยาวขึ้นเช่นกัน คุณควรใส่ใจกับขนาดของกระเป๋าด้วย ทางเลือกที่ดีสำหรับสาวๆร่างเล็กคือกระเป๋าใบเล็กที่มีความกว้างไม่เกินสิบนิ้ว ขณะที่กระเป๋าสะพายทรงช็อปเปอร์จะทำให้ภาพลักษณ์ของคุณดูหนักกว่าเดิม

กางเกงขาบาน

ใส่กางเกงขาบานให้ดูสูงเพรียว

             กางเกงขาบานจะช่วยปิดบังรองเท้าส้นสูงหรือรองเท้าส้นตึกได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญมันจะทำให้ขาของคุณดูยาวขึ้นและทำให้รูปร่างของคุณดูสูงขึ้นด้วย ทางที่ดีควรเลือกโทนสีเดียวและเรียบๆ นอกจากนี้การสวมเสื้อสั้นกับกางเกงเอวสูงจะดูทันสมัยมากในหลายๆโอกาส รวมถึงทำให้ขาของคุณดูยาวขึ้น หรืออีกวิธีหนึ่งคือคุณควรคาดเข็มขัดหรือสอดเสื้อเข้าไปในกางเกง

อย่ามองข้ามกระโปรงทรงดินสอ

ใส่กระโปรงทรงดินสอให้ดูสูงเพรียว

            กระโปรงทรงดินสอจะทำให้รูปร่างของคุณดูสูงและเพรียวบาง แต่ถ้าคุณไม่มีเสื้อเอวลอยก็สามารถใช้เสื้อเชิ้ตสีขาวแทนได้ คุณควรสอดเสื้อเข้าไปในกระโปรงเพราะจะทำให้รูปร่างของคุณดูเพรียวบางขึ้นอย่างชัดเจน

สวมเสื้อเชิ้ตยาวอย่างถูกวิธี

สวมเสื้อเชิ้ตยาวให้ดูสูงเพรียว

             เสื้อเชิ้ตยาวสามารถเข้าได้กับรูปร่างเกือบทุกประเภท อย่างไรก็ตามสาวรูปร่างเล็กอาจรู้สึกกระอักกระอ่วนใจเมื่อต้องใส่เนื่องจากดูเหมือนว่าจะเหมาะกับผู้ที่มีรูปร่างสูงมากกว่า แถมมันอาจทำให้รอบเอวของคุณดูหนาขึ้นด้วย แต่คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้ไม่ยากเพียงคาดเข็มขัดและพับแขนเสื้อขึ้นไป ความยาวแขนเสื้อที่เหมาะกับสาวรูปร่างเล็กคือ ¾ และที่สำคัญควรเลือกแบบโทนสีเดียว

7Feb/17Off

ถุงซิลิโคนรั่วต้นตอโรคมะเร็งจริงหรือ

สารซิลิโคนที่ใช้ในการเสริมความงาม นั้นเป็นสารที่มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าโพลีไดเมทิลไซลอกเซน ถูกประยุกต์ใช้เป็นสิ่งของหรืออวัยวะเทียมทางด้านการแพทย์มานานหลาย 10 ปี มีสาระมากมายหลายอย่างไม่เฉพาะแต่ใช้เพียงแค่ในการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่ง อย่างเช่น เสริมจมูก เสริมเต้านมเพียงแค่นั้น แต่ว่ายังใช้ผลิตเป็นเลนส์ดวงตาเทียม อุปกรณ์สำหรับใช้ในการควบคุมการเต้นของหัวใจ ลิ้นหัวใจเทียม ท่อหรือสายของกิน สายสวนต่างๆดังนี้เนื่องจากว่าเป็นอุปกรณ์ที่เมื่อเอามาใส่ภายในร่างกายมนุษย์มีปฏิกิริยาต้านน้อยกว่าสิ่งของจำพวกอื่น แม้กระนั้นในเรื่องที่ซิลิโคนเหลว ซึ่งน่าจะอยู่ด้านในถุงซิลิโคนรั่วไหลซึมแทรกเข้าไปเยื่อนั้นจะมีผลต่อการเกิดเนื้องอกมากยิ่งกว่าธรรมดาหรือเปล่านั้น ยังไม่มีหลักฐานด้านการแพทย์รับรอง

จากผลการศึกษาขององค์การวิจัยโรคมะเร็งระหว่างประเทศพบว่าในช่วงยุคปี 1970 มีการใช้ซิลิโคนเหลวฉีดเข้าไปในเนื้อเต้านม โดยตรงพบว่ามีรายงานการเกิดมะเร็งเต้านมหลังฉีด 5-25 ปี จำนวน 15 รายแต่ก็ไม่สามารถสรุปได้อย่างแน่ชัดว่าอัตราการเกิดเช่นนี้มากกว่าในคนปกติหรือไม่ เนื่องจากไม่มีการทำการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบ แต่ที่แน่ๆ หลังฉีดมีการอักเสบ การเกิดผังผืดและการบิดเบี้ยวผิดรูปของเต้านมมากขึ้นอย่างชัดเจน ทั้งนี้ขึ้นกับปริมาณที่ฉีดและปฏิกิริยาตอบสนองของแต่ละคน

โดยทั่วไปนั้นถ้ามีแพทย์ตรวจพบว่ามีการรั่วซึมของซิลิโคน ก็มักแนะนำให้ผ่าตัดเอาถุงซิลิโคนออกเอาไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัย เพราะฉะนั้นบรรดาสาวกซิลิโคนทั้งหลายจึงไม่ต้องตื่นตระหนกตกใจจนเกินกว่าเหตุตราบใดที่ถุงซิลิโคนยังไม่มีการฉีกขาดและไม่มีการรั่วซึม เพราะจากผลการศึกษาของสถาบันมะเร็งแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา สรุปว่าการใช้ถุงซิลิโคนในการผ่าตัดเสริมเต้านมไม่เพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งมากกว่าในคนปกติแต่อย่างใด

และก่อนจากอยากฝากว่าหากอยากจะผ่าตัดเสริมเต้านม โดยใช้ถุงซิลิโคนก็ควรเลือกใส่ถุงไว้ใต้ชั้นกล้ามเนื้อหน้าอกไว้เป็นการดี เพราะไม่รบกวนการอ่านผลตรวจแมมโมแกรม ยังไงก็ยังสามารถตรวจตราเนื้อเต้านมได้เหมือนกับเต้านมปกตินะครับ